NRK Meny
Normal

Retten ville ikke gi henne sjefsjobben i Statens vegvesen tilbake

Den tidligere fylkesdirektøren i Statens vegvesen tapte saken i Nord-Troms tingrett.

Ingeborg Solberg

Ingeborg Solberg var fylkesdirektør i Statens vegvesen, Troms, men ble omplassert i november 2011.

Foto: NRK

Ingeborg Solberg mener hun ble presset ut av lederstillingen i vegvesenet i Troms. Hun hevdet oppsigelsen var usaklig og gikk til rettssak for få stillinga tilbake.

Nå har Staten, ved Samferdselsdepartementet, fått medhold på alle punkter.

I dommen fra Nord-Troms tingrett heter det blant annet at retten har funnet det bevist at det var vesentlige mangler ved Solbergs lederutøvelse.

Ikke tatt stilling til anke

LO's advokat Marit Håvemoen, som førte saken for Solberg, hevdet i retten at saksbehandlingen rundt oppsigelsen var meget kritikkverdig og mangelfull fra Statens side.

– Ingeborg Solberg er selvsagt skuffet over dommen. Nå skal vi bruke tiden fremover til å lese dommen grundig, og vurdere om det er aktuelt å anke. Det sier advokat Marit Håvemoen.

Ankefristen er på en måned.

Manglende rapportering

Solberg ble ansatt som fylkesdirektør i 2010, på grunn av sin gode ledererfaring.

Hun ble oppsagt i 2011 med den begrunnelsen at hun var uskikket til stillingen, og at hun var ansvarlig for manglende rapportering og budsjettarbeid.

Dette er også i samsvar med rettens konklusjon.

Solberg fikk beskjed om at hun skulle omplasseres fordi regionvegsjefen ikke var fornøyd med henne. Hun ønsket ikke å fratre som avdelingsdirektør, og tok derfor ikke stilling til de andre jobbalternativene.

Under rettssaken kom det fram at det har vært en sterk konflikt mellom henne og regionvegsjefen.

Retten mener det ikke er grunnlag for å hevde at hun ble mobbet og trakassert av ledelsen.

Solberg slipper å betale motpartens saksomkostninger.