Tapte mobbesak mot Tromsø kommune

Tromsø-kvinnen Aina Frantzen tapte arbeidsrettssaken mot Tromsø kommune.

Aina Frantzen
Foto: Lars Loor

Nord-Troms tingrett ga ikke Frantzen medhold i en arbeidsrettssak hun hadde reist mot kommunen. Kommunen ble frifunnet for mobbeanklagene, men Tromsø kommune må betale sine egne saksomkostninger.

I dommen i Nord-Troms tingrett heter det at det må foreligge klanderverdige forhold over en viss terskel eller tålegrense før det utløser en erstatningsplikt overfor saksøker.

Frantzen var ansatt som sykepleier i Tromsø kommune og hevdet hun ble mobbet og trakassert av ledere i kommunen.

LES:

Måtte legger fram legejournaler

Høyesterett bestemte at Frantzen i forkant av rettsaka i Nord-Troms tingrett måtte legge fram hele sin pasientjournal fra lege og psykolog for kommunens advokater.

President i Den norske legeforening, Torunn Janbu, uttalte i den forbindelse at det er svært sjeldent at retten krever utlevering av full journal. Hun mener denne kjennelsen er problematisk for legene.