NRK Meny
Normal

Må betale saksomkostninger og taper 14 millioner

Høyesterett dropper anken mot Troms Kraft, som nå har vunnet frem. Tingrettens avgjørelse blir stående og Leiv Nergaard må betale omkostninger på over 80.000 kroner til energikonsernet.

Leiv L. Nergaard
Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

– Dette er svært gledelig. Saken har pågått i to år og har vært meget belastende for Troms Kraft, sier styreleder i Troms Kraft, Inge K. Hansen.

Høyesterett offentliggjorde i dag sin avgjørelse i anken om sluttregningen fremmet av sjefsgransker Leiv L. Nergaard.

Anken nektes å fremmes for Norges høyeste rettsorgan, og gransker må nå betale omkostninger på kroner 80 372 til Troms Kraft. Tingrettens avgjørelse om 30 millioner for fakturert arbeid blir altså stående, 14 millioner mindre enn hva anker ønsket.

– Høyesteretts avgjørelse gjør at vi endelig kan legge denne saken bak oss og fokusere hundre prosent på selskapet fremover, sier styreleder Hansen.

Krevde mer i honorar

I 2013 fikk leder for granskingskommisjonen Leiv L. Nergaard 30 millioner for arbeidet med rapportering av svikt i flere ledd i selskapet Troms Kraft.

Det ble blant annet konstatert svikt i flere ledd i selskapet i rapportene som ble lagt fram, men sjefen for granskingen krevde ytterligere 14 millioner kroner i honorar for arbeidet.

– Dette er en prinsipiell sak som bør avgjøres av Høyesterett, sa anker og gransker Leiv L. Nergaard til NRK tidligere i år.

Avvist for tredje gang

Kravet ble så avvist i både tingretten og lagmannsretten, og Nergaard gikk så til Høyesterett.

Nergaard skrev i sin anke til lagmannsretten at tingretten hadde tolket aksjeloven feil, og at det ikke var anledning til å sette et kostnadstak før en gransking ble gjennomført.

Han mente at erstatningen skal fastsettes i ettertid – og at den skal basere seg på det arbeidet som er nedlagt.

Den anken ble i dag avvist av Høyesterett, med krav om betaling av saksomkostninger til Troms Kraft og 14,1 millioner mindre i fortjeneste til Nergaard.