Tapper elv i søket etter Anders Nils Sokki (48)

Politiet vil tappe ut vannet i et magasin i elva Čábardasjohka i søket etter Anders Nils Sokki (48), som har vært savnet siden mandag sist uke.

Sluser med 5 meter fallhøyde i Čábardasjohka kraftverk

Politiet vil tømme dette magasinet i søket etter savnede Anders Nils Sokki (48). Sluser med 5 meter fallhøyde demmer opp elva for Čábardasjohka kraftverk.

Foto: Ymber AS

Politiet i Vest-Finnmark planlegger nå å tappe et magasin i elva Čábardasjohka utenfor Kautokeino for vann i søket etter Anders Nils Sokki (48).

Sokki har vært savnet siden mandag i forrige uke. Han skulle på fisketur, og er vant til å være ute i lange perioder av gangen for å fiske. Familien varslet politiet fordi de syntes det var underlig at de ikke hørte noe fra han.

– Nå planlegges det å gjøre et søk i ei elv nordøst for Kautokeino. Vi har kontaktet NVE, for der er det et kraftmagasin som kan tappes litt ned, og så skal vi gjøre søk med båt, sier operasjonsleder for politiet i Vest-Finnmark, Geir Roar Nesbø.

Politiet har vært inne med store mengder ressurser i søket, og sier de har søkt i hele det primære søkeområdet uten hell.

Freddy Olaussen

Innsatsleder i Vest-Finnmark politidistrikt Freddy Olaussen under leteaksjonen.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Nytt spor

Mandag kveld for tre dager siden bestemte politiet seg for å midlertidig avslutte søket i påvente av andre spor eller opplysninger som kan føre til funn. Slike spor har de kanskje fått nå.

– Det er observert kjørespor med ATV på den ene sida av elva, som vi ikke har observert på den andre siden, sier Nesbø.

Politiet vil undersøke muligheten for at Sokki har kjørt ut i dammen. Elva er lita, og dammen anses som det eneste stedet langs elva han kan ha havnet under vann. Magasinet er omtrent 100 meter bredt og fem til ti meter dypt, tilhører et lite kraftverk som er eid av Ymber A/S.

Kart over Kautokeino og Čábardasjohka

Politiet har hatt basen sin i Čábardasjohka, mens leteområdet etter mannen var ved Geašjávri, nord for Kautokeino.

Foto: NRK

Tapper magasin

Politiet har ingen andre opplysninger å støtte seg til, og går nå altså ut ifra en teori om at Sokki har havnet i elva. Tappingen skal skje en gang i neste uke.

– Vi tar ut noen bunnluker slik at vi får tappet alt vannet ut. Det gjør det enklere for politiet å søke. Det hele vil ta cirka seks-sju timer, sier administrerende direktør i kraftselskapet Ymber, Erling Martinsen.