Tana-laksen er truet, men garnfisket fortsetter til 2018

Forskerne vil ha strenge regulering for å redde laksen i Tana, men de lokale fiskeforvalterne ser ingen grunn til å begrense garnfisket nå.

Laks tatt i Tanaelva

Norge og Finland deler ansvaret for storlaksen i Tana, men forhandlingene har brutt sammen. I mellomtiden er flere laksestammer truet.

Foto: Nils Henrik Måsø

– Det er heller finske sportsfiskere som bør fiske mindre, sier lederen for Tanavassdragets fiskeforvaltning, Helge Samuelsen.

Norge og Finland deler drøyt 28 mil av Tanaelva – kalt verdens viktigste lakseelv. Naboskapet er alt annet enn idyllisk. Selv om forskerne har slått alarm om faren for å utrydde storlaksen, har forhandlingene med Finland om nye fiskereglene har stått i stampe i årevis.

Leder for Tanavassdragets fiskeforvaltning

Helge Samuelsen

Foto: Piera Balto / NRK

Samuelsen har ingen tro på at det kan bli noen avtale som begrenser fisket før tidligst i 2018.

– Vi skulle være ferdig i 2015, det ble utsatt til 2016, og nå snakker man på finsk side om at de ikke klarer å bli ferdige til 2017. Jeg føler at det er en uthalingspolitikk.

Storlaksen utsatt

Det kryr fortsatt av laks nederst i Tanaelva, men inntrykket er falskt. Den digre laksen som vandrer mer enn tretti mil til de øverste delene av vassdraget er nesten borte.

Nå vil forskerne redusere en tredjedel av fisket tidlig i sesongen, i håp om å berge laksestammene i tre av sideelvene.

Samuelsen synes det er dramatisk. Og foreløpig er det altså helt uaktuelt:

– Det nytter ikke å redusere fisket på norsk side hvis fisket fortsetter som før på finsk side. Da tar de jo bare mer laks i Finland, og vi reduserer bare for norske fiskere. Det synes jeg ikke er riktig.

Finsk sport, norsk kultur

Fiskehytter på finske side av Tanaelva

Hytter for sportsfiskere ligger tett på finsk side av Tanaelva.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er Finland som tjener på avtalen i dag, med 30.000-40.000 turistfiskere. Vi på norsk side er tapere, sier Samuelsen.

Etter det NRK forstår, argumenterer de finske forhandlerne med at nordmenn også fisker laks med garn i sjøen. Det forsvarer Samuelsen:

– Det er ingen som har fått større reduksjon i fisket enn sjølaksefiskerne. De er nesten radert bort.

Heller ikke stengselsfisket vil Samuelsen regulere.

– Stengselfisket er den eldste kulturen når det gjelder fisket, så det har jeg liten lyst til å redusere eller regulere i det hele tatt.

Kan ofre garnfisket

Derimot mener han det kan bli aktuelt å kutte ned på drivgarnsfisket i elva, selv om det blir bråk.

– Man må regne med at det vil være uenighet når vi foretar reguleringer. Men jeg mener det er viktig å ta vare på laksen, slik at vi kan bevare den kulturen vi har i elvedalen.

PS: Fangstene i Tana har svingt dramatisk. Toppårene 1976 og 2001 ga 250 tonn laks, bunnåret 2009 bare 63 tonn.