Syv reindriftsutøver bøtelagt

Bardu kommunestyre har vedtatt å gi forelegg til sju svenske reindriftsutøvere, som har bygget ulovlige gjeterhytter ved Altevatn. Fylkesmannen i Troms har slått fast at hyttene er ulovlige og at kravet om at hyttene skal rives, er gyldig. Riving har ikke skjedd innenfor fristen, og dermed blir det nå gitt forelegg. Dersom foreleggene ikke aksepteres, havner saken i retten.