Sysselmannen frykter miljøskader

Leting etter olje i Barentshavet bekymrer Sysselmannen.

Goliat-flyteren 1

Den 65.000 tonn tunge flyteren Goliat klargjøres for den første oljeproduksjonen i den norske delen av Barentshavet.

Foto: Eni Norge

Det svenske oljeselskapet Lundin skal nå i gang med leteboring 260 kilometer fra Bjørnøya.

Knut Fossum, miljøvernsjef hos Sysselmannen.

Knut Fossum er miljøvernsjef på Svalbard.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

På riggen som skal brukes er det et høyt forbruk av kjemikalier.

Dette vil medføre økt risiko for skader på naturverdiene på Bjørnøya naturreservat ved et uhell, mener sysselmannen.

Miljøvernsjef Knut Fossum skriver i en uttalelse at Sysselmannen er bekymret for den totale miljøbelastningen fra de leteboringene som pågår.

– Bør vurdere belastningen

Det skyldes at utslippene fra hvert enkelt prosjekt utgjør betydelige mengder med kjemikalier. Og nylig er det tildelt nye lisenser i Barentshavet.

– Med tanke på at arktiske økosystemer er under påvirkning både med hensyn til klimaendringer, marin forsøpling og miljøgifter, bør Miljødirektoratet vurdere belastninga av utslippene fra leteboringenes som pågår i Barentshavet samlet, sier Fossum.

– Vi mener at det bør synliggjøres hvordan økosystemene rundt Svalbard og Bjørnøya blir påvirket av utslippene fra leteboringene, sier han.