Synes det er greit å ofre naturen for arbeidsplasser

Mange av de som bor Nord-Norge bytter gledelig natur mot arbeidsplasser.

Video Naturogarbeid

Folk i nord ofrer gledelig naturen for å få flere arbeidsplasser og vekst i nord.

En undersøkelse viser at jo lengre nord man kommer - dess mer villig er man til å bytte natur mot arbeidsplasser.

Og mest villig til å gi opp naturens arv er finnmarkingen.

– Hva skal vi med all denne naturen om ingen vil bo her eller har arbeid til å livnære seg her? Jeg er for at vi skal ha arbeid nok til de som vil være i Finnmark, sier Randi Karlsen i Hammerfest.

Halvparten synes det er greit

Undersøkelsen Infact har gjort for NRK viser at hver tredje person både i Nordland og Troms er enig med Karlsen. I Finnmark mener nesten halvparten av befolkninga at inngrep i naturen er greit – så lenge det betyr flere arbeidsplasser.

Styreleder i Finnmarkseiendommen Harald Larssen derimot, er ikke overraska.

– Jeg synes ikke det er rart. Jeg tror at folk ser at vi er avhengig av nye arbeidsplasser, og at det vil gå på bekostning av naturen.

Er du villig til å bruke og gjøre inngrep i naturen for å skape arbeidsplasser og vekst?

 

Region

 

 

Nordland

Troms

Finnmark

Total

I svært liten grad

13.70%

15.20%

12.00%

13.90%

I ganske liten grad

20.40%

18.00%

17.20%

19.10%

Hverken liten eller stor grad

32.20%

30.60%

27.70%

30.90%

I ganske stor grad

19.30%

23.80%

24.80%

21.70%

I svært stor grad

14.40%

12.40%

18.30%

14.40%

 

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

De yngste i Finnmark

I Nordland og Troms er det de over 40 som er mest villig til å ofre naturen for å få mer vekst.

I Finnmark er det derimot de unge som er mest velvillige. Mer enn 60 prosent av finnmarkingene mellom 18 og 24 år vil ha arbeidsplasser på bekostning av naturen, skal vi tro undersøkelsen.

– De yngre har kanskje lyst å flytte tilbake til Finnmark en gang og dermed så ser de at man trenger kanskje en mer moderne industri enn det man har hatt, sier Sveinung Eikeland, direktør i forskningsinstituttet Norut i Finnmark.

– Vi har mye plass, få folk og egentlig få arbeidsplasser, og jeg tror folk ser at man må bruke noe natur og råvarer for å skape arbeidsplasser.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.