NRK Meny
Normal

Sykehusene i Finnmark skulderopererer uvanlig mye

Det er store forskjeller i antallet operasjoner som gis til pasienter - alt etter som hvor i landet de bor. Det kommer frem i Helseatlas.no som i dag lanseres på nett.

Operasjon

Illustrasjon

Foto: Alexander Schulz / SCHULZ/MAXPPP

Finnmarkinger får oftere utført en rekke mindre operasjoner enn folk med tilsvarende symptomer i andre fylker.

I dag lanseres Helseatlas.no på nett.

Tallene som presenteres her viser store forskjeller på landsbasis, i antall operasjoner som gis til pasienter - alt etter hvor i landet de bor.

Viser bruken av helsetjenester

Olav Helge Førde

Professor Olav Helge Førde.

Foto: Helse Nord

Helseatlas.no skal være et verktøy for å vise bruken av helsetjenester fordelt på geografi.

I Norge har vi stort sett de samme sykdommene, uavhengig av bosted. Likevel har helseatlaset avdekket at det kan være mer sannsynlig å få operert for eksempel en vond skulder i Finnmark enn dersom du bor i en annen del av landet. Det forteller professor i samfunnsmedisin Olav Helge Førde ved Universitetet i Tromsø.

– For en pasient betyr det for eksempel hvis en kommer med en menisk eller skulder, at om vedkommende opereres eller ikke er opp til kirurgen, og ikke opp til symptom eller tilstand i kne eller skulder, sier Førde.

Mangler nasjonale retningslinjer

Nasjonale retningslinjer mangler, og en rekke fagfolk har stilt seg kritisk til en massiv økning i antallet sykehusopphold knyttet til slike inngrep. At sannsynligheten for å havne på operasjonsbordet er større i Finnmark enn i Akershus, kan tyde på brudd på målet om likeverdige helsetjenester, sier Førde.

– Behandling skal individualiseres, så noen grad av variasjon skal en forvente, men ikke i den grad vi påviser i denne analysen som vi nå presenterer, sier Førde.

– Kan det karakteriseres som overbehandling?

– Det er det opp til fagfolk å vurdere. Vi har registrert at det på et par av områdene er anbefalt et mindre inngrepsvolum slik at fagfolk selv sier at det her blir gjort for mye, sier han.