Sykehus har ikke råd til livsviktig utstyr – privatpersoner har gitt hundretusener

Universitetssykehuset Nord-Norge har ikke råd til å kjøpe egne brystkompresjonsmaskiner som redder liv i ambulansene. Ambulansearbeiderne har nå på privat initiativ startet innsamlingsaksjon.

Innsamlingsaksjon ambulanse

Maskinene øker sjansen for at folk med hjertestans overlever, og vil samtidig frigjøre ressurser hos ambulansepersonellet.

Foto: Pål Hansen / NRK

På ett døgn har initiativtakerne fått inn over 200 000 kroner fra privatpersoner som ønsker å støtte ambulansepersonellet. Og beløpet øker fortløpende i et hurtig tempo.

– Det er helt fantastisk. Vi er rørt til tårer, og klarer ikke å tro at vi har vi har fått inn så mye på så kort tid, sier Tom Willy Thomassen, initiativtaker og ambulansearbeider.

De ansatte i akuttmedisintjenesten i Tromsø startet innsamlingen for å finansiere hjerte- og lungeredningsmaskiner til ambulansene.

I dag er det ingen ambulanser i fylket som har disse livreddende maskinene, fordi universitetssykehuset ikke har midler til å kjøpe det.

– Vi skal ikke risikere våre liv

For noen hjertestanspasienter, der hjertet ikke starter med vanlig hjerte- og lungeredning, kan behandling med en brystkompresjonsmaskin gi pasientene en ny sjanse til å overleve.

I dag gir ambulansearbeiderne hjerte- og lungeredning på stedet, fram til ambulansehelikopteret kommer fram eller personen våkner av seg selv. Med en hjertekompresjonsmaskin vil de kunne gi hjerte- og lungeredning kontinuerlig på vei inn til sykehuset – samtidig som sikkerheten til personellet ivaretas. Maskinen kan nemlig frigjøre ressurser hos ambulansepersonellet.

– Vi kan ikke gjøre hjerte- og lungeredning i ambulansen, fordi vi må sitte fastspent med setebelte. Det har med sikkerheten vår å gjøre. Vi skal ikke risikere våre liv for å berge et annet liv. Derfor er det helt alfa omega å ha en slik maskin i ambulansene, sier Thomassen.

Tom Willy Thomassen

Ambulansearbeider Tom Willy Thomassen er en av initiativtakerne til innsamlingsaksjonen.

Foto: Pål Hansen / NRK

Etter et prøveprosjekt, hvor leverandører lånte ut tre maskiner til ambulansestasjonene i Tromsø, Harstad og Narvik, er erfaringene at maskinene øker sjansen for at folk med hjertestans overlever.

– Maskinen betyr at vi kan frakte pasientene til sykehus på en sikker måte, en måte som gir pasienten det beste tilbudet med gode kompresjoner, men som også ivaretar sikkerheten til ambulansepersonellet som kan sitte fastspent under hele transporten, sier verneombud Kristin Norum.

Nå er imidlertid maskinene levert tilbake og de ansatte startet derfor pengeinnsamlingen.

Se video av maskinen her:

– Ikke nådd opp i prioriteringene

Den økonomiske situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er stram. De tre neste årene må budsjettene kuttes med 45 millioner kroner. På grunn av begrensede investeringsmidler, må det derfor gjøres svært strenge prioriteringer.

Ledelsen sykehuset sier denne typen utstyr hittil ikke har nådd opp i prioriteringene.

– Innsamlingsaksjonen er noe som gjøres på privat initiativ. UNN har begrensede investeringsmidler og det gjøres derfor svært strenge prioriteringer. Denne type utstyr har hittil ikke nådd opp i prioriteringen, sier klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk, Jon Mathisen til NRK.

Hver enkelt kompresjonsmaskin koster mellom 125 000 og 170 000 kroner. Under ett døgn etter at pengeinnsamlingen startet har dermed initiativtakerne allerede fått inn nok penger til å kjøpe en maskin.

– Det er tydelig vi har truffet en nerve hos folk. Mange er nok sjokkerte og oppgitte over at vi på privat initiativ må prøve å samle inn penger til livsviktig utstyr, sier Tom Willy Thomassen, initiativtaker og ambulansearbeider.