NRK Meny
Normal

Likevel underskudd med økt produksjon

Sydvaranger Gruve har økt produksjonen sin med 13 prosent, men går likevel med et lite underskudd.

Sydvaranger Gruve

Sydvaranger Gruve

Foto: SCANPIX

Sydvaranger Gruve i Kirkenes har økt produksjonen med 13 prosent siste kvartal.

Dermed fortsetter veksten i produksjonen som har vart et helt år.

Men driften går likevel med underskudd, fordi malmprisen er lav sier utviklingsdirektør Harald Martinsen.

– I andre kvartal gikk vi med et meget lite underskudd dessverre. Det er for at prisene for vår jernmalm på verdensmarkedet har sunket ganske dramatisk i inneværende år. Faktisk tretti prosent lavere enn rundt årsskiftet, sier Martinsen.

Fått bedre kontroll

Men etter en lang og tung oppstartsperiode har Sydvaranger Gruve fått bedre kontroll over både kostnadene og selve produksjonen, forteller Martinsen.

– Det er snakk om hele verdikjedeprosessen. Alt fra hvordan vi utvinner malmen i gruvene via interntransport ned til Kirkenes og produksjonen i selve verket.

Mange har vært bekymret for at livet i Bøkfjorden -som er en såkalt nasjonal laksefjord- skal dø ut på grunn av deponeringen av gruveslam i sjøen. Men utslippene ligger under grensen for det tillatte, sier Martinsen.

– Om det skaper mer forurensning får andre ta stilling til, men det øker selvfølgelig i noen grad utslippene våre. Men det er viktig å understreke at vi har en utslippstillatelse fra Miljødirektoratet som er på inntil fire millioner tonn avgang i året. Vi ligger foreløpig langt under den øvrige grensen, sier han.