NRK Meny

Svindlet for over 10 millioner

58 personer fra Troms ble i fjor anmeldt for trygdesvindel. Til sammen skal de ha svindlet til seg 10,3 millioner kroner, og de fleste sakene gjaldt dagpenger og arbeidsavklaringspenger. I den største enkeltsaken fikk en person til sammen 1,2 millioner kroner i sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger fra NAV, mens personen jobbet svart.