NRK Meny
Normal

Sviktet av kommunene

Barn og unge i Troms får ikke den undervisninga de har krav på.

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms
Foto: Kristine Østvold / NRK

I løpet av de siste to årene har Fylkesmannen i Troms gjennomført tilsyn med 20 kommuner for å se om de gir elevene det skoletilbudet de har krav på. Det ga nedslående resultater. 18 brøt Opplæringsloven som skal sikre barn og unge spesialundervisning.

- Tilsynene våre avslørte at de hadde ikke gode nok systemer som sikrer elevenes rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Det sier utdanningsdirektør Ingrid Hernes. Nå går de i gang med samme tilsyn av de fem gjenstående kommunene i fylket.

Flere barn trenger hjelp

I Opplæringsloven står det blant annet:

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem , GSI, viser at antall barn i Norge som får spesialundervisning øker. Fra 2007 til 2009 har 12 prosent flere barn fått spesialundervisning alene med lærer. Antall elever som får spesialundervisning i grupper har økt med 13 prosent. Dette har ingen sammenheng med at antall barn i skolepliktig alder øker, tvert i mot.

- Vi kommer til å følge opp kommunene nøye framover. Det er viktig at de barna som trenger tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning får det så tidlig som mulig, sier Hernes.

Omfattende system

Tilsynet viste at for eksempel Lenvik kommune hadde fire avvik. Dette var ett av dem: Lenvik kommune har ikke et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av om lovkravene i opplæringsloven knyttet til tilpasset opplæring blir fulgt, jf. Opplæringsloven § 13-10, 2. ledd, jf. § 1-2, 5. ledd

Kommunaldirektør Arne Bergland sier til NRK at de har tatt resultatene fra tilsynet på alvor.

- Vi snakker om skoleunger og det må vi ta på alvor. Det er svært omfattende prosess vi må forholde oss til. Vi har gjort enkelte grep som vi tror vil fange opp og sikre elvene det de har behov for og krav på.

- Kan du med hånd på hjerte si at dere nå kan gi ungene i Lenvik den undervisninga de har krav på?

- Det jeg kan si med sikkerhet er at kommunen har prøvd å tilrettelegge slik at de som har disse rettighetene får dem. Jeg kan derimot ikke garantere for at noen ikke glipper i dette omfattende og vanskelig problemområdet som det faktisk er.

Nasjonalt problem

Det er ikke bare kommunene i Troms som sliter med å sikre barn og unge den retten de har til spesialundervisning. I følge Utdanningsdirektoratet sviktet de fleste kommunene, 9 av 10. Dette skriver de i rapporten etter tilsynene:

"Det gjennomgående fraværet av fungerende systemer for intern kontroll representerer en markant risiko for at elevenes rettsikkerhet ikke blir ivaretatt. Men at elevene ikke får oppfylt sentrale rettigheter etter opplæringslovgivningen med de negative konsekvensene for læringsutbyttet og skolemiljøet dette antas å ha."

Utdanningsdirektoratet oppsummerer at skoleeiers, altså kommunenes, manglende oppfyllelse av lovpålagte plikter, er på et uakseptabelt nivå.