Svalbard: Mange av de evakuerte får flytte hjem

Sysselmannen opphever evakueringen av Lia, Nybyen og området rundt Longyearbyen kirke.

Svalbard

En rekke personer deltok onsdag i befaringen av området Vestpynten ved flyplassen.

Foto: Nils Mehren / NRK

Mannskaper fra sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, NVE og Store Norske var onsdag på befaring i de rasfarlige områdene. Befaringen ble gjort både til fots og med helikopter.

Sprekkdannelser i skråningen i Gruvedalen gjorde at ytterligere 37 mennesker ble evakuert tirsdag ettermiddag. Totalt er vel 260 personer evakuert fra sine hjem på grunn av rasfare etter de store nedbørsmengdene mandag. Det var fortsatt mildvær i Longyearbyen onsdag, og det varsles regn- og sluddbyger samt vind opp i kuling styrke.

I et møte onsdag ettermiddag ble det bestemt at man opphever deler av evakueringen. De evakuerte kan flytte hjem fra klokken 18.00 onsdag kveld. Evakueringen av boligene i Vei 232 nr. 522 til 544 i Gruvedalen og av byhundegården opprettholdes inntil videre.

Ny vurdering om fortsatt evakuering blir gjort torsdag formiddag.

– Beslutningen er tatt i samråd med Longyearbyen lokalstyre og skredfaglig ekspertise i NVE og ved UNIS, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Ber folk være forsiktige

Flere veier er stengt, deriblant 500 meter av veien ved Vestpynten der de store nedbørsmengdene og vinden har erodert bort betydelige landmasser. NRK får opplyst at veien trolig blir stengt ei god stund fremover, og den kanskje må legges om. Erosjon fører også til at ei hytte i området trolig må flyttes.

Svalbard

Denne hytta på Vestpynten må flyttes siden grunnen er i ferd med å forsvinne.

Foto: Nils Mehren / NRK

Kjerstin Askholt understreker at det fortsatt kan komme mindre jordskred og steinsprang i fjellsidene.

– Vi ber derfor folk om ikke å bevege seg ute i terrenget og ta nødvendige forholdsregler, sier hun.

  • Se video:
    Uværet på Svalbard og konsekvensene av det.

Når det gjelder hytteområdene, er de ikke omfattet av samme overvåkning som Longyeardalen. Folk i disse områdene må vise aktsomhet og ta forholdsregler.

Sysselmannen presiserer at sperringer gjelder både kjørende og fotgjengere.

Det er opprettet ferdsels- og oppholdsforbud i store deler av Longyearbyen:

Kart Svalbard