Svalbard får 45 millioner til å sikre skredutsatte områder

SVALBARD (NRK): Lokalstyreleder Arild Olsen er positiv, men mener regjeringen ikke har tatt inn over seg de økonomiske konsekvensene lokalstyret har hatt med de skredutsatte områdene.

Boliger i Longyearbyen som skal sikres

SKREDUTSATT: Disse boligene som er under fjellet Sukkertoppen ligger i faresonen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Lokalstyreleder Arild Olsen er fornøyd med at NVE får penger til arbeidet med å skredsikre bebyggelsen under det rasutsatte fjellet Sukkertoppen, der det tidligere har gått flere store skred som har tatt liv.

– Dette betyr at vi kan videreføre arbeidet inn i den sesongen vi kommer i nå. Det synes jeg selvfølgelig er veldig bra, sier Olsen til NRK som er i Longyearbyen.

Arild Olsen

Lokalstyreleder Arild Olsen er fornøyd, men har et «men».

Foto: Rune Nordgård Andreassen

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 64 millioner kroner til skredsikringstiltak og tilskudd til nytt reservekraftverk i Longyearbyen. Av dette 45 millioner til skredsikring.

Selv om Olsen er fornøyd, har han et «men»:

– Man har ikke tatt inn over seg de økonomiske konsekvensene dette har for Longyearbyen lokalstyre, og de begynner å bli ganske betydelige.

– Vi har økte kostnader, bare i form av drift. Men vi har også selvfølgelig økte kostnader fordi vi blant annet må erstatte infrastruktur, og bygge nye boliger til ansatte. Det løper ganske store kostnader på Longyearbyen lokalstyre, som ikke er tatt hensyn til.

Flere store snøskred og evakueringer

Befolkningen i det rasutsatte området av Longyearbyen har ved flere anledninger vært evakuert de siste årene. I tillegg har tettstedet vært utsatt for flere alvorlige skredulykker.

Lørdag 19. desember i 2015 omkom to personer i et snøskred fra Sukkertoppen. Flere boliger ble totalskadd av snømassene.

Litt over ett år senere, 21. februar 2017, gikk det et nytt skred, og enda flere boliger ble ødelagt. Da ble det samme området evakuert, og var det fram til snøen forsvant om våren.

I desember 2017 var opp mot 200 mennesker evakuert på grunn av skredfare.

I mars fortalte en ny rapport fra NVE at snøskred fra fjellet Sukkertoppen truer en langt større del av bebyggelsen i Longyearbyen enn det man tidligere har trodd. Lokalstyret sa da at 140 leiligheter bør fraflyttes permanent.

I forslaget til statsbudsjettet ligger det også inne 113 millioner kroner til 60 boliger på Svalbard.