NRK Meny
Normal

Troms Kraft: Underskudd på en halv milliard

Troms Kraft tapte enda mer penger i fjor enn året før.

Troms Kraft

Konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen og styreleder Inge K. Hansen.

Foto: Øystein Antonsen / Nrk

Troms Kraft sitt regnskap for fjoråret viser et underskudd på nærmere 490 millioner kroner, mot et underskudd på 326 millioner året før.

– Resultatet var som forventet, sier styreleder Inge K. Hansen.

– De siste to årene har vært preget av omfattende opprydding i Nordic Green Energy og i konsernet for øvrig. Vi er fortsatt i en vanskelig situasjon, og vårt fokus fremover blir på tiltak for å bedre den finansielle situasjonen, sier Semming Semmingsen.

Roser de ansatte

Samtidig trekker selskapet frem at den underliggende driften viser positive resultater.

– Den underliggende driften i konsernet er bedre enn hva årsresultatet for 2013 tilsier. Nedskrivningene påvirker ikke kontantstrømmen fra virksomheten, sier konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

I en pressemelding roser styreleder Inge K. Hansen de ansatte for sin utholdenhet.

– Styret ønsker å gi honnør til alle medarbeiderne i Troms Kraft. De har vist handlekraft og utholdenhet over lang tid, sier Hansen.

Ikke utbytte til eierne

Regnskapet for året 2013 viser svake tall for Troms Kraft-konsernet, noe selskapet tilskriver betydelige nedskrivninger og ekstraordinære kostnader.

Selskapet har brukt 36 millioner til gransking og rettsprosesser i forbindelse med Troms Kraft-skandalen.

– Troms Kraft er i en svært krevende finansiell og økonomisk situasjon. Styret har derfor besluttet ikke å utbetale utbytte til eierne, sier styreleder Inge K. Hansen.