–Turismen i Fnnmark for svakt utviklet

Finnmark taper i kampen om nordnorske turister. Fylkesråd Grethe Ernø Johansen vil vurdere pengestøtten til nordnorsk reiseliv.

Nordkapp globus

Fylkesråd vil vurdere støtten til turisme i Finnmark.

Foto: Atle Markeng / NRK

Antallet turister som besøker Nord-Norge øker, men i Finnmark var veksten svakest og antallet gjester lavest i 2011.

Revurderer støtten

Fylkesråd for Samferdsel, Grethe Ernø Johansen

Fylkesråd Grethe Ernø Johansen vil evaluere nordnorsk reiseliv.

Foto: Finnmark Fylkeskommune/Jørn Losvar

Nå vil fylkesråd for kultur, næring og samferdsel, Grethe Ernø Johansen revurdere pengestøtten til Nordnorsk reiseliv. Den er på 5,8 millioner kroner årlig, noe hun vurderer som en diskuterbar investering.

– Nordnorsk reiseliv skal evalueres i år. Det er et krav fra oss. Og så må vi se om vi faktisk får det. Jeg setter spørsmålstegn ved om vi får tilbake det vi legger inn, sier Ernø.

Svake destinasjoner


Fylkesråden er skeptisk til resultatet av pengestøtten på 5,8 millioner kroner til nordnorsk reiseliv. I 2011 økte turiststrømmen nordover – hvor Nordland tok 50 % av turistene, Troms 30 % og Finnmark kun 20 %.

Årsaken handler om små og svake destinasjonsselskaper, mener Hilde Bjørkli, leder for Nordnorsk reiseliv.

– Man er sårbar økonomisk og i forhold til kapasitet. Vi tror at totalt sett for Nord-Norge trenger vi sterkere destinasjoner, sier Bjørkli.