NRK Meny
Normal

Svak laksesesong i Norge

Organisasjonen Norske Lakseelver melder om en svak laksesesong i deres sesongoppsummering. Fangsten i år er lavere sammenliknet med gjennomsnittet de ti forrige sesongene.

Altaelva

Altaelva har hatt en skuffende sesong. Men Finnmark har generelt sett hatt en god sesong ifølge organisasjonen Norske Lakseelver.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Norske lakseelver har summert fangsten av laks i et utvalg elver som representerer om lag 50 prosent av den samlede norske elvefangsten.

De melder at årets fangst viser en nedgang på 8 prosent fangede laks (summen av både avlivet og gjenutsatt fisk) målt mot gjennomsnittsfangsten de siste 10 årene i disse elvene.

Altaelva skuffer

Ifølge Norske Lakseelver har Finnmark hatt en god sesong. Lenger sør har fisket variert mye. En varm og tørr sommer har gitt en svak sesong i flere elver, mens det i andre elver synes som om dårlige fangster også reflekterer et svakt innsig.

De fleste elvene i Finnmark har hatt et betydelig bedre fiske enn gjennomsnittet for de siste ti årene, men Altaelva blir trukket frem som den store skuffelsen.

Der har ikke fangsttallene vært så dårlig siden slutten av 90-tallet. Forvalteren av elva mener lakselus fra oppdrettsnæringa må ta store deler av skylden.

God sesong i Finnmark

Her er resultatene fra noen av elvene i Finnmark i Norske Lakseelvers sesongoppsummering:

Altavassdraget har hatt en nedgang på 43%

Neidenelva en nedgang på 8%

Lakselva i Porsanger en oppgang på 17%

Kongsfjordelva en oppgang på 18%

Langfjordelva en oppgang på 20%

Vestre Jakobselv en oppgang på 72%