NRK Meny
Normal

40 prosent flere søkere til dette studiet

40 prosent flere enn i fjor ønsker å ta mastergrad i en av lærerutdanningene ved UiT Norges artiske universitet til høsten.

Studenter illustrasjon

Etter fire år med svak nedgang, opplever UiT Norges arktiske universitet nå stor oppgang i søkertallene til lærerutdanninga. (Illustrasjonsbilde).

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er godt fornøyd med årets søkertall til lærerutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet.

40 prosent flere enn i fjor har søkt masterstudiet i lærerutdanning 5.- 10. trinn. Universitetet opplever også gode søkertall til de andre lærerstudiene.

– Vi ønsker flest mulig kvalifiserte søkere til lærerutdanningene, og er svært fornøyd med at UiT har lyktes med å få en så stor økning. UiT har gått i bresjen for å heve kvaliteten på lærerutdanninga i Norge, sier Isaksen.

Ove Drageset, studieleder ved lærerutdanninga 5.- 10. trinn, sier at økninga i søkertallet var uventet.

– Vi hadde håpet på oppgang, men ikke en så stor. Dette var veldig hyggelig. Vi har jobbet hardt for å rekruttere flere studenter og få vist fram at vi er en ledende lærerutdanning, sier han, som er glad for skryten fra kunnskapsministeren.

I år opplever UiT en generell oppgang i søkertallet på nesten ti prosent, skriver UiT på sine nettsider.

Nedgang nasjonalt

Oppgangen i lærerutdanninga ved UiT kommer på tross av nedgang ellers i landet. På landsbasis er det en svak økning i søkertallene til grunnskolelærerutdanning 5.- 10. trinn, og en nedgang på hele 11 prosent i søkertallet til grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn. UiT opplever en oppgang på nesten 10 prosent til dette studiet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at UiTs prosjekt med universitetsskoler har bidratt til gode søkertall til lærerutdanninga.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

12 prosent flere har søkt seg til lektorutdanninga trinn 8- 13 i forhold til i fjor. På landsbasis er tallet på syv prosent.

De siste fire årene har søkingen til lærerstudiene ved UiT hatt en svak nedgang hvert år.

Odd Arne Thunberg, leder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, mener at studentene nå for alvor har oppdaget skolens integrerte femårige master for grunnskolelærere.

– Det er vi veldig fornøyd med. Den nasjonale debatten omkring lærerutdanninga har nok gjort utdannelsen vår bedre kjent, sier han.

Først ute med integrert master

UiT var først ute i landet med denne integrerte masterenutdanningen – allerede i 2011.

– Til høsten følger andre skoler etter med veldig like modeller. Studenter ser nok at det er master i lærerutdanning som er framtida, sier Drageset.

Da utdanninga ble evaluert i fjor, fikk UiT både nasjonal og internasjonal skryt for etableringa av universitetsskoler i grunnskolen. Det innebærer at universitetet og utvalgte skoler jobber tett sammen om forskning og undervisning for å styrke opplæringa av elevene og lærerutdanningen.

UiT innførte nylig universitetsskoler i den videregående skolen.

– Vi er avhengig av en mer forskningsbasert lærerutdanning og kompetanseutvikling av skolens ansatte for at elevene skal lære enda mer, og det bidrar prosjektet med universitetsskoler til, sier Isaksen.