Svært bekymret for russiske barn

Russland gjør det lov å slå barna sine. Samtidig stopper den økonomiske støtten til et internasjonalt prosjekt for å gjøre livene til russiske barn tryggere.

Willy-Tore Mørch

Professor og psykolog, Willy-Tore Mørch, mener CYAR-prosjektet er et viktig tilbud til barn og unge i Barentsregionen og Nord-Vest Russland.

Foto: Petter Strøm / NRK

I forrige uke signerte Vladimir Putin en ny lov, som blant annet innebærer at det ikke er ulovlig å bruke vold i hjemmet.

– Det er veldig trist. Og farlig i den forstand at det å bruke vold overfor barn, eller å la barn se at det blir brukt vold mot mor eller far, er skadelig, sier professor og barne- og ungdomspsykolog Willy-Tore Mørch.

– Det er et trekk vi ser i russisk tenkemåte. De har en svært autoritær tenkemåte hvor makt skal brukes for å nå målene, og det smitter inn i familielivet, fortsetter han.

Prosjektet mister finansieringen

Siden 2002 har han vært involvert i prosjektet Children and Youth at Risk (CYAR), et unikt prosjekt for vanskeligstilte barn og unge i Barentsregionen og Nord-Vest Russland.

– Prosjektet har hatt et bredt nedslagsfelt med forskjellige tiltak. Vi var blant annet med på opprettelsen av fosterhjem, som ble innført som et alternativ til institusjonsplassering og fengsling av barn, forteller Mørch.

Mørch har selv vært involvert i et foreldreveiledningsprogram, der målsettingen har vært å hjelpe foreldre med å håndtere barn med adferdsvansker.

– Den viktigste oppgaven har vært å få dem til å bruke en positiv oppdragelsespraksis, i stedet for en negativ og straffende praksis, sier Mørch.

Totalt har de hjulpet rundt 4 000 russiske familier. Men samtidig som det russiske lovverket nå åpner opp for å kunne slå barna sine, stopper finansieringen av CYAR-prosjektet opp.

Det har vært finansiert gjennom EU-penger og nasjonale bevilgninger, blant annet fra Norge. Årsaken til at pengestrømmen stopper opp er, ifølge Mørch, konflikten mellom Russland og Ukraina etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

– Jeg tror dette er en av flere sanksjoner mot Russland som følge av det de har gjort på Krim, for å vise at vesten ikke godtar det, sier han.

Bufetat nord ser nå på muligheten for om de kan få i gang finansieringen av prosjektet igjen.

– Det er svært problematisk dersom dette prosjektet skal bli lagt ned, jeg mener det er et viktig og vellykket prosjekt, sier Willy-Tore Mørch.