NRK Meny
Normal

Suksess med fang og slipp

I løpet av ti år er antallet gytelaks tredoblet i Altaelva.

Drømmefiske i Altaelva for to familier som har fisket sammen i 35 år.
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, VG

Årsaken til den gode utviklinga i elva er utvidet bruk av fang og slipp-fiske, og dette viser at gjenutsetting må tas i bruk i norske lakseelver, mener Alta Laksefiskereri Interessentskap.

For det er det som har berga laksestammen i Altaelva, sier leder i interessentskapet Ivar Leinan.

- Jeg vil si det så sterkt at hadde vi ikke hatt fang og slipp ville Altaelva vært i en helt annen tilstand. Den fikk en knekk etter kraftutbygginga og det så veldig mørkt ut.

- Men vi begynte med fang og slipp og det har nok berga elva. Vi har kunne opprettholde våre inntekter til å drive oppsyn og passe på elva, og vi har klart å øke gytebestanden betraktelig.