NRK Meny

Suksess med distriktslegeutdanning

Universitetet i Tromsø får internasjonal oppmerksomhet for sitt fokus på å utdanne leger i distriktene. I en ny bok om distriktsmedisin i verden, vises det til at rundt seksti prosent av uteksaminerte leger fra UiT arbeider i Nord-Norge. Da medisinstudiet ble etablert ved universitetet, var det nettopp for å rekruttere flere leger til Nord-Norge.
Egen nordnorsk kvote, distriktspraksis og et sterkt forskningsmiljø er noen av årsakene til suksessen.