Styret støtter UNN – direktøren

Styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jorhill Andreassen, sier at styret stiller seg bak måten administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen har håndtert striden med Legeforeningen.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

Det er ulike oppfatninger om hva som er årsaker til konflikter ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø-.

Foto: NRK

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, som har krevd gransking av UNN er ikke beroliget.

– Det er veldig spesielt å trekke fram en personalsak som årsak til samarbeidsproblemene ved UNN. Problemene stikker langt dypere enn som så, sier han.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen sa mandag til NRK at en enkeltsak, der en lege har søkt jobb flere ganger og ikke fått stillingen, er årsak til uroen og problemene ved UNN. Grunnen til at legen ikke har fått jobb skal være at han er uegnet for stillingen, ifølge Ingebrigtsen.

Jorhill Andreassen

Styreleder Jorhill Andreassen ved UNN har tiltro til at administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen håndterer saken riktig.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Saken har vært lagt fram som en orienteringssak. Ingen i styret har hatt motforestillinger, sier styreleder Jorhill Andreassen.

I styret ved UNN sitter det 12 styremedlemmer og en observatør fra brukerutvalget. Styrelederen sier dette er en personalsak som direktøren tar seg av. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.

Fortsatt kritisk

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV har tidligere gått ut og krevd gransking av UNN som følge av den langvarige uroen ved sykehuset, og de mange tilsynsrapportene der UNN har fått kritikk av fylkesmannen og Helsetilsynet.

Fylkesnes sier han ikke er mindre bekymret når UNN-direktøren bruker en enkeltsak som forklaring på samarbeidsproblemene ved sykehuset.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier problemene ved sykehuset stikker mye dypere enn en enkelt personalsak.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Etter min mening er dette en stor ansvarsfraskrivelse fra direktøren og resten av ledelsen. Jeg er veldig forundret, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

– Ansatte tør ikke si ifra om kritikkverdige forhold. De er redd for jobben sin. Det er et drøss med slike saker, sier han.

– Hvordan kan du si det?

– Jeg har jobbet med denne saken i et par år. Jeg har nylig hatt møte med de ulike fagforeningene ved UNN etter at de holdt en pressekonferanse. Det er ulike forklaringer og ulike virkelighetsoppfatninger, sier SVs førstekandidat i Troms ved årets stortingsvalg.

– Jeg mener fortsatt at Universitetssykehuset Nord-Norge må granskes, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

– Påvirker alt arbeid

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen sier til NRK at det ikke er en enkeltsak som er årsaken til samarbeidsproblemene med Legeforeningen, men kjernen i saken.

– Legeforeningen har gjentatte ganger sagt at det ikke blir ro ved UNN før den omtalte legen blir ansatt i en overlegestilling. Vi oppfatter at denne saken påvirker alt samarbeid med Legeforeningen og foreningens utspill mot UNN i andre sammenhenger, sier Ingebrigtsen.

Ansatterepresentant uenig med styrelederen

Det er imidlertid ikke et samlet styre som står bak UNN-direktør Tor Ingebrigtsen. Per Erling Dahl er legeforeningens ansatterepresentant i UNN-styret, og sier saken om den omtalte legen kun ble lagt frem til orientering i mandagens styremøte. Ifølge Dahl ble saken aldri drøftet i sykehusstyrets møte.

Dahl sier til NRK at han ikke stiller seg ikke bak direktørens behandling av saken.