NRK Meny
Normal

Styret i Troms fylkestrafikk har trukket seg

Trekker seg etter uenigheter med Troms fylkeskommune.

Hurtigbåter

Striden mellom Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk har ført til at styret har trukket seg.

Foto: Petter Strøm / NRK

I et brev til fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo, sier styremedlemmene at de ikke kan sitte med det juridiske ansvaret når de blir overstyrt politisk.

I forbindelse med endringene i oppgave- og fullmaktsfordeling mellom Troms fylkeskommune og Troms fylkestrafikk som fylkeskommunalt foretak, skriver de dette:

«Endringene bringer for det første tvil om hvem som representerer selskapet, noe som er svært uheldig for en virksomhet av denne størrelse og kompleksitet. Innskrenkninger i fullmakter som er tillagt foretaket og styret medfører etter vårt syn at vi ikke lenger kan ivareta det i lov og vedtekter pålagte ansvaret styret har.»

Toini Løvseth og Kurt Bones i Troms fylkestrafikk

Styreleder Toini Løvseth, her sammen med Kurt Bones, har trukket seg fra styret.

- Tar det til etteretning

- Styrets rolle med fullt juridisk ansvar, korresponderer ikke med den realitet at styret er rådgivende organ for eier, som foretar faktiske beslutninger, skriver styret videre.

Brevet er signert styreleder Toini Løvseth, Nils Arne Johnsen og Ole Andreassen, og fratredenen som styremedlemmer gjelder fra 21. august.

Løvseth vil ikke la seg intervjue om saken, men fylkesråd Prestbakmo informerer om at det vil bli oppnevnt et nytt styre fortløpende.

- Jeg tar styrets beslutning om å trekke seg fra vervene sine til etteretning. Det er forankret i den prosessen som var tidligere i år der styret ga uttrykk for at de var uenig i fylkestingets valg av vedtekter og bestillingsbrev, sier Prestbakmo til NRK.

- Det er ikke unaturlig at styret tar en slik vurdering, så det tar jeg til etteretning og har ingen kommentar utover det.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune, Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Laila Lanes / NRK

Lang strid mellom partene

Det var bråk om dette også i vår. Da sa styret i Troms fylkestrafikk at de følte seg fullstendig vingeklippet etter å ha mottatt nye vedtekter og ny styringsinstruks fra fylkesråd for Samferdsel Ivar B. Prestbakmo. Styret oppfattet det slik at nesten alle saker og kontrakter skal godkjennes av fylkesrådet.

Styret sa at de i realiteten var fratatt myndigheten til å styre selskapet, men satt fortsatt igjen med ansvaret.

Styret hadde også tidligere protestert både ovenfor fylkesråden og kontrollutvalget i Troms fylkeskommune, uten å vinne gehør.

Styret i Troms fylkestrafikk leide inn et selskap som foretok en juridisk vurdering. Denne rapporten konkluderte med at vedtektene var i strid med kommuneloven.

Men dette avviste Prestbakmo. Og nå kaster styret kortene.

Usikker framtid

Det er også en strid om framtida til Troms fylkestrafikk. Spørsmålet er om selskapet skal oppløses, og at aktiviteten legges inn under samferdselsetaten i Troms fylkeskommune.

Det bli trolig en debatt i det nye fylkestinget som skal velges i september.