NRK Meny

Strid om regning etter utslipp

Det er full strid om hvem som skal betale regningene etter det store utslippet av diesel i Skjervøy havn før jul. Oppdrettsselskapet Lerøy Aurora har sendt ei regning på over 10 millioner kroner til Bunker Oil. Men eierne av tankanlegget vil ikke betale. Også Skjervøy kommune har fått ei regning på over en million kroner. Striden om betalinga vil trolig havne i retten.