Strid om bruken av Svea

På Svalbard er det strid mellom Sysselmannen og Store Norske om bruken av arealene i gruvesamfunnet Svea. Det statlige gruveselskapet driver nå reiseliv, og legger til rette for forskning. – Det er beklagelig at reglene for området blir brutt, sier miljøvernsjef Knut Fossum. Store Norske avviser at de bryter lover og regler i Svea, og har klaget på vedtaket.