Normal

Strengere Svalbard-regler

Miljøvernministeren forbyr bruk av tungolje i skipstrafikken på deler av Svalbard.

Cruiseskip på Svalbard

Det har de siste årene vært en stor økning i antall skip som trafikkerer Svalbard.

Foto: Torgeir Skeie / NRK

Fra 1. juni blir det forbudt for skip som ferdes på østsiden av Svalbard å bruke tungolje.

- Hensikten er å hindre negative konsekvenser for miljøet i det sårbare og verdifulle området dersom en ulykke skjer, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy til NRK.

Regjeringa har også bestemt at det ikke skal være mer enn maksimalt 200 passasjerer på skip som seiler innenfor de to store naturreservatene som ligger på østsida av Svalbard.

- Denne grensen på 200 passasjerer har vi satt for å hindre at de store cruiseskipene som i dag ferdes på vestkysten av Svalbard tar i bruk farvannene på østsiden. Dette vil bidra til å begrense antallet ilandstigninger og forebygge økt slitasje og forstyrrelse av dyrelivet innenfor naturreservatene på østsiden av Svalbard, sier hun.

Verdensarvliste

Miljøvernministeren har også tatt initiativ til å føre Svalbard opp på Norges tentative liste til Unescos Verdensarvkonvensjon.

- Status som verdensarv er det høyeste internasjonale kvalitetstempel et område kan få. Norge påtar seg et stort ansvar når et område blir skrevet inn på verdsarvlisten, og vi vil ha verdens øyne på oss i forhold til om vi klarer å sikre en god forvaltning av Svalbard, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Nyhetene ble presentert i Tromsø søndag i forbindelse med Miljøgudstjenesten i Ishavskatedralen der blant andre erkebiskop Desmond Tutu og kronprins Haakon deltok.

Les mer om sakene her.