Streng narkodom

Hålogaland lagmannsrett har dømt en 27 år gammel mann fra Litauen til fengsel i 6 år og 9 måneder for narkotikaforbrytelser. Mannen ble idømt samme straff i tingretten, men han anket, og hevdet at han ikke var ansvarlig for innførsel av 7,9 kilo amfetamin til Tromsø. Lagmannsretten trodde ikke på hans forklaring, og opprettholder dommen fra tingretten, 6 år og 9 måneder i fengsel.