Strammere harstadbudsjett

Det blir en strammere økonomi i Harstad kommune som følge av det foreslåtte statsbudsjettet. Det sier rådmann Hugo Thode Hansen. Han kaller ikke kuttet i overføringene fra staten til kommunene som dramatiske, men mener det vil få konsekvenser. Rådmannen sier det vil føre til ytterligere omstillinger i kommunal virksomhet.