NRK Meny

Strammer inn utslipp fra skip

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil stramme inn reglementet for utslipp fra skip. Helgesen foreslår å stanse utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten og rundt Svalbard. Økt skipstrafikk, spesielt fra cruisebåter belaster miljøet langs kysten og de sårbare områdene rundt Svalbard, sier ministeren.