NRK Meny

Støtter reiselivsprosjekt

Fylkesråd Willy Ørnebakk går inn for å bevilge 2,7 millioner kroner til Visit Arctic Europe. Dette er et prosjekt som skal bidra til å etablere samarbeid mellom små- og mellomstore reiselivsbedrifter i Nord-Norge, Nord-Sverige og finsk Lappland. Det er konkludert med at prosjektet er unikt og viktig for utviklingen av reiselivet i Troms.