Støtte til Riddu Riddu

Fylkesrådet i Troms gir urfolksfestivalen Riddu Riddu inntil 750.000 kroner til et prosjekt som skal videreutvikle festivalen. Prosjektet skal blant annet sikre oppslutning fra både gjester og frivillige. Dette skal gjøres blant annet gjennom et målrettet arbeid med ungdom som frivillige og en større grad av profesjonalisering av det frivillige arbeidet. Målet er å sikre at den kompetansen som ligger i organisasjonen i dag forblir i festivalen.