Støtte til fiskerihavner i Troms

En rekke kommuner i Troms får mer penger til fiskerihavner i statsbudsjettet.

 

Her er listen:

Vannvåg

Karlsøy kommune, flytebrygge innvilget 612.000

Oksfjordhamn

Nordreisa kommune, molo/kai innvilget 3.660.000

Sørkjosen

Nordreisa kommune, kai innvilget 890.000

Vengsøy

Tromsø kommune, flytebrygge innvilget 750.000