Stortingets vakthund i Forsvaret

Omstillinger i Forsvaret skaper usikkerhet for de ansatte. Som Ombudsmann for Forsvaret passer Roald Linaker på at de ansatte blir tatt vare på.

Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker

Ombudsmannen forsøker å ordne opp for personell som mener seg urettmessig behandlet i Forsvaret.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Det er veldig mye bra i Forsvaret, og det arbeides godt på mange plan. Men jeg er bekymret for de stadige omstillingene i Forsvaret. Det skaper usikkerhet for de ansatte. Vi ser det blant annet på Bardufoss, på Andøya og i Heimevernet, sier ombudsmann Roald Linaker.

Han er opprinnelig fra Harstad, og var ordfører i Bardu kommune for Arbeiderpartiet fra 1999 til 2003. Familien mistet sønnen Gunnar under tragedien på Utøya.

Klageinstans

Linaker har vært 25 år i Forsvaret, og jobbet mange år som feltprest. Nå er han stabsprest ved Brigade Nord på Bardufoss.

I tillegg er han Ombudsmann for Forsvaret, ei stilling som blir oppnevnt av Stortinget, sammen med ei nemnd som består av sju personer.

Oppgaven for ombudsmannsordninga er å påse at Forsvaret tar vare på sitt personell.

– Vi er en klageinstans for personell som opplever at de ikke blir hørt. Samtidig skal vi påse at Forsvaret drifter virksomheten slik Stortinget har bestemt, sier Linaker.

Han sier de daglig mottar henvendelser fra både militært og sivilt ansatte, og ikke minst vernepliktige. Det kan være klager på urettmessig og urettferdig behandling.

– Kan dere hjelpe dem som tar kontakt?

– Absolutt. Vi etablerer rundt 100 til 150 saker av mellom 2000-2500 henvendelser som vi mottar.

– Berører meg

Roald Linaker sier at det er saker der personer i Forsvaret opplever stor grad av urett, og der folk av ulike årsaker ikke får beholde jobben.

– Slike saker berører også meg som person. Men vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, selv om vi ikke skal overprøve Stortingets vedtak i ulike saker.

Roald Linaker synes Forsvaret i stor grad viser ryddighet i personellbehandling, men opplever det som negativt at Forsvaret ofte endrer ting som fungerer.

– Endringer koster penger. Det koster menneskelige ressurser. Jeg er ikke sikker på at vi alltid får bedre resultater, sier Ombudsmannen.

I januar er det tre år siden Linaker tiltrådte. Åremålet er fire år.

– Jeg tar gjerne ytterligere en periode som Ombudsmann for Forsvaret, sier han.