NRK Meny

Stort olje- og gassfunn

Det er funnet et stort olje- og gassfunn nordvest for Snøhvitfeltet i Barentshavet. Lundin Norway AS er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnen i området om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest. Man regner med at firmaet har funnet mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass.