– Kan være internasjonale størrelser

Den største kobberforekomsten noensinne i Norge kan være funnet på Nussir i Kvalsund.

Adm. dir. i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Nussir ASA har gjennomført en borekampanje med 13 borehull i et nytt område.. Bildet viser Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA.

Foto: Allan Klo

Ledelsen i selskapet har tro på at funnet kan ha internasjonale dimensjoner.

– Vi ser at vi er på vei til å ikke bare ha den største kobberforekomsten noensinne i Norge, men kanskje er kobberforekomsten i ferd med å nå internasjonale størrelse, sier Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA.

Nussir ASA har gjennomført en borekampanje med 13 borehull i et nytt område. Sist søndag ble det hittil dypeste borehull i Repparfjordområdet avsluttet på drøyt 600 meters dyp.

Dypeste borehull

Kvalsundgruven i Repparfjorden

Kvalsundgruven i Repparfjord.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette er trolig det dypeste borehullet som er boret på land i denne delen av Finnmark.

– Vi ser at hver gang vi borer dypere på Nussir, ser vi at malmen fortsetter og forsterker seg. Vi ser at den av og til har to soner, at den er tjukkere og til dels har høyere innhold av kobber, sier Rushfeldt.

Det har vært mange protester mot gruveplanene til Nussir i Kvalsund, spesielt mot planene om massedeponi fra gruven ut i Repparfjorden.

Repparfjord

Nussirfeltet i Kvalsund kommune. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord.

Foto: Allan Klo

Nasjonal laksefjord

Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, og fiskeridirektoratet er blant dem som har vært inne og bedt om at planene om et sjødeponi stoppes.

Både reindrifta og Sametinget har også kommet med innsigelser mot gruveplanene, men ikke mot sjødeponiet.

Tidligere i høst ble det klart at Miljødirektoratet mener at sjødeponiet er utredet godt nok til at Miljøverndepartementet nå kan ta stilling til innsigelsene som er kommet mot den planlagte gruvedriften.

Rushfeldt er positiv med tanken på framtiden til gruveprosjektet.

– Det som kanskje er viktigst akkurat nå er at de som jobber med vår sak hos nasjonale myndigheter i Oslo, i miljøverndepartementet og ellers, forstår at dette er en forekomst av nasjonal betydning. Og vel så viktig er det at vi har gode nyheter å presentere til kapitalmarkedet, sier Rushfeldt.