Storsatsing på polarforskning

Nesten 300 millioner kroner skal brukes på blant annet å gi bedre værmelding.

Antarktis
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

En bedre værmelding - det håper forskerne skal bli ett av resultatene når de nå skal skaffe seg ny kunnskap om Golfstrømmen.

Norge skal bruke 300 millioner kroner på en lang rekke forskingsprosjekter i forbindelse med Det internasjonale polaråret som starter i mars 2007.

Mange prosjekter

Forskningsinstitusjoner over hele landet fikk mandag beskjed om de fikk ja eller nei til sine søknader om prosjekter i forbindelse med Polaråret.

26 av 65 prosjekter fikk ja fra Norges forskningsråd.

I alt skal Kunnskapsdepartementet bruke nærmere 300 millioner kroner til disse prosjektene. To tredeler av pengene skal brukes til klimaforskning og meteorologi.

Forskningstasjonen Troll
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

 - Store forventninger

- Polarforskning er veldig viktig for Norge. Vi er en polarnasjon med stolte tradisjoner, og vi er langt framme på dette området.

-  Regjeringen har store forventninger til Polaråret, og derfor legger vi også mye penger på bordet, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

40 prosent av pengene går til prosjekter som ledes av universitetene i Oslo og Bergen. 15 av de norske prosjektene skal foregå på Svalbard. I tillegg planlegger 60 internasjonale prosjekter aktiviteter der.

- Jeg forventer at norske forskere nå deltar aktivt i det internasjonale frontlaget innen dette forskningsfeltet, og håper vi på den måten kan bidra til å bringe verden noen skritt videre innenfor disse viktige områdene, sier Djupedal.

Øystein Djupedal
Foto: NRK

Samordnet innsats

Forskere fra 60 land deltar i det som er det mest omfattende internasjonale forskningssamarbeidet på 50 år. Nest etter USA og Canada er Norge det landet som bidrar med mest penger.

- Det er ikke bare ferske penger som er viktig her, men også det faktum at vi kan få til en samordnet innsats i flere land. Blant annet skal alle verdens forskningsisbrytere opp i Polhavet og foreta målinger samtidig. Slikt kan vi bare få til i Polaråret, sier leder i det norske sekretariatet for Polaråret, Olav Orheim.

Polaråret gjennomføres for fjerde gang, og varer fra mars neste år til mars 2009. Grunnen til dette er forskerne skal få anledning til å samle data gjennom to sesonger i felt, både i Arktis og Antarktis.

- Unik sjanse

- Dette blir vår første og kanskje eneste sjanse til å forstå hvordan koblingen er mellom Polhavet og Golfstrømmen. Hvis alt går etter planen vil vi for første gang kunne sette tall på koblingen mellom de tunge strømmene som kommer ut fra Polhavet og det som drar Golfstrømmen nordover.

-  Derfor vil vi bedre kunne forstå hvor stabil Golfstrømmen vil være når klimaet endrer seg. Det vil også være et bidrag i arbeidet med å løse CO2-problematikken, sier Orheim.

Olav Orheim
Foto: Hertzberg, Tone / SCANPIX

Vil gi bedre varsler

Orheim sier at forskningen på Golfstrømmen vil gjøre meteorologene i stand til å utarbeide langt bedre værvarsler enn i dag.

- Med nærmere 200 nye værstasjoner på plass i Arktis tror vi at framtidens tredagersvarsel vil kunne bli like sikkert som dagens todagersvarsel, sier han.

 

LISTE OVER PROSJEKTENE SOM HAR FÅTT STØTTE.

 

Les mer om Det Internasjonale Polaråret.