Større samarbeid mellom etater

Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund, nestleder i utdannings- og oppvektskomiteen, mener at Tromsø-politikerne ikke har vært flinke nok til å planlegge skolestruktur sammen med boligstruktur. Han mener det nå er på tide å gjøre dette i større grad. Larsen Sollund tror det kan være med på å løse kapasitetsproblemene i Tromsø-skolen.