Storfjord kommune innfører fjelloven: – Folket her har rettigheter

Storfjord-politikerne har gjort opp status om fjelloven, og blitt enige om at den gjelder i kommunen. Men de kan møte tøff motstand.

Leif Bjørnar Seppola

KRITISK: Bonde Leif Bjørnar Seppola fortalte NRK i vinter om hvordan det er å drive gårdsbruk der fjelloven ikke gjelder.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Knut Jentoft

ENGASJERT: Ordfører Knut Jentoft i Storfjord har lenge vært opptatt av saken om fjelloven.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Vedtaket ble gjort i kommunestyret onsdag, og var enstemmig.

Ordfører Knut Jentoft (LL) fremmet forslaget. Han ønsker å styrke det lokale selvstyret over utmarka i kommunen, en kommune der staten er en stor grunneier.

– Folket som har bodd her har til alle tider brukt disse områdene som en del av sin levemåte, og har opparbeidet rettigheter gjennom tids bruk. Derfor må fjelloven gjelde i Storfjord, og ellers i Nordland og Troms, sier Jentoft.

Oppretter fjellstyre

I dag gjelder ikke fjelloven i Nord-Norge, og onsdag ble det klart at to kommuner i Nordland, Salten og Beiarn, innfører den. I tillegg skal Bardu kommune fatte sitt vedtak om fjelloven til uka.

Fjelloven sørger blant annet for at lokale krefter gjennom demokratisk oppnevnte fjellstyrer, forvalter statseid grunn, og tar betalt, både høyt og lavt. I stedet for Statskog.

Storfjord kommune går i gang me då oppnevne fjellstyre, og kommunestyret ber rådmannen om å underrette Statskog og Landbruksdepartementet om vedtaket.

Utfordrende vei

Men veien til å få Landbruksdepartementet til å godta fjelloven i Storfjord, behøver ikke å bli lett. Årsaken er at staten mener kommunen har såkalt innkjøpt statsgrunn. Det betyr at staten en gang kjøpte arealene tilbake fra private. Lovverket åpner dermed ikke for fjelloven.

Men Jentoft mener kommunen har sitt på det tørre.

Fjelloven

TO «LOVLØSE FYLKER»: Mens Finnmark har finnmarksloven og Sør-Norge har fjelloven, er det Statskog som bestemmer og tar betalt i Nordland og Troms.

Foto: NRK

– Da Staten kjøpte tilbake grunn, hevdet staten at rettighetene fulgte med på kjøpet fordi man mente at folket her ikke hadde rettigheter. Dette mener vi er feil, og at det kan dokumenteres.

– Er dere forberedt på å stå løpet ut, om så i en rettsprosess mot staten?

– Det har vi ikke drøftet. Dette er noe vi vil vurdere underveis, men vi står jo ikke alene i denne saka, sier Jentoft.

Storfjord kommune er, i likhet med Bardu, Saltdal og Beiarn, med i Utmarkskommunenes sammenslutning, som den siste tiden har satt i gang et arbeid for å innføre fjelloven i Nordland og Troms.

Hva blir dere å gjøre nå?

– Nå avventer vi de politiske prosessene som må komme. Denne saka må løses politisk.

Siden i vinter har NRK rettet fokus på fjelloven, og blant annet fortalt om kommuner, bønder, næringsliv og andre utmarksbrukere som føler seg forskjellsbehandlet fra Sør-Norge, der fjelloven gjelder.

MER OM FJELLOVEN: