Store utgifter på helse- og omsorg

Tromsø kommune bruker 19 prosent mer på pleie og omsorg enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. – Det koster å drive helsehuset Otium. Men det er bedre at pasienter er der enn at de ligger hjemme og lider, sa ordfører Kristin Røymo i kommunestyret i Tromsø onsdag. Ifølge forbedringsprogrammet må kommunen spare opp mot 250 millioner kroner fram til 2020, og der helse- og omsorg er den største posten.