Store prisforskjeller på barnehage

To tilnærmet like barnehager. Den ene privat, den andre offentlig. Prisforskjell: 31 millioner kroner.

Det er store forskjeller mellom prislappen på bygging av private og offentlige barnehager. Hvorfor er den offentlige så dyr?

Eli Sævereid

Eli Sævereid, styreleder Trygge barnehager.

Foto: Rune Berg

Det er store prisforskjeller på barnehager som nå bygges i Hammerfest. Kommunen bruker over 65 millioner kroner på sitt barnehagebygg.

Noen kilometer unna har en privat aktør bygd for like mange barn, men nesten halve prisen.

Barnehagebarna Sofie, Isabella og Sandra synes nybarnehagen «Fjordadalen» er flott. Den ble tatt i bruk i november i fjor, og har kostet 34 millioner kroner. Selv om en del utearbeid gjenstår, så holdes budsjettet.

– Årsaken til det er nok at vi har bygd over 400 barnehager. Det er nok slik at når du øver på noe, så blir du bedre, sier Eli Sævereid, styreleder i Trygge barnehager.

Arbeid på barnehagefasade

Det jobbes iherdig med å få barnehagene ferdigstilt.

Foto: Rune Berg

Flere budsjettsprekk

På andre siden av byen bygger Hammerfest kommune Håja barnehage. Den har plass til 19 flere barn enn i Fjordadalen.

Her har budsjettet sprukket flere ganger, og barnehagen koster nå over 65 millioner kroner.

– Vi har godt med areal i den kommunale barnehagen, mens barnehagen i fjorden tilfredsstiller kravene til å være en barnehage. Så du kan si at det blir en prisforskjell, sier rådmann i Hammerfest kommune, Leif Vidar Olsen.

Den offentlige barnehagen skal bli over 1000 kvadratmeter større enn den private.
Men det godkjente lekearealet er ikke mer enn knappe 80 kvadratmeter i forskjell.

Leif Vidar Olsen

Leif Vidar Olsen, rådmann i Hammerfest kommune.

Foto: Rune Berg

Råd til å bygge dyrt

Rådmannen innrømmer at budsjettsprekker kan gå ut over andre kommunale prosjekter.

– Hammerfest kommune har råd til å bygge dyrt. Men det er hele tiden en vurdering. Hadde vi vært mer nøktern på en del av prosjektene, hadde vi kanskje kunne fått til andre ting noe raskere, sier Olsen.

Han mener likevel at det ikke er noen krise at barnehagen blir nesten dobbelt så dyr som den hadde trengt å være.

– Vi sliter jo med høy lånegjeld i Hammerfest, men vi har også høye inntekter på eiendomsskatt, som gjør at vi kan betale for oss, sier Olsen.

Kunne spart med private

Eli Sæverid har vært med å bygge barnehager i 120 kommuner. Hun tror kommunene ville spart mye på å la private stå for byggingen.

– Jeg tror ut ifra erfaring at prisen hadde vært mer forutsigbar, og at kommunene hadde hatt lettere for å holde budsjettene, sier Sævereid.

Håja barnehage

Håja barnehage ligger an til en prislapp på 65 millioner kroner.

Foto: Rune Berg