Stor spenning rundt neste års torskekvote

Torsdag kommer fra det internasjonale havforskningsrådet med sin kvoteanbefaling, for neste års fiske i Barentshavet og langs kysten av Nord-Norge.

Torskefiske

Etter rekordhøye torskekvoter de siste årene, er det knyttet stor spenning til neste års kvoteanbefaling fra det internasjonale havforskningsrådet.

Foto: Colourbox.com

I dag torsdag, får fiskerinæringa og fiskerne vite hor mye skrei som kan fiskes i 2015.

Da legger Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fram sin kvoteanbefaling for fiskebestandene nord for 62. breddegrad.

De siste årenes kvoter har vært rekordhøye, og det er derfor knyttet stor spenning til hvordan kvotene blir denne gangen. Det skriver Havforskningsinstituttet.

Henter info fra skreien

Det er informasjon som er sanket inn under skreitoktet som ligger til grunn for kvoteanbefalingen. Dataene kommer fra toktene som gjøres i Barentshavet og langs kysten av Nord-Norge.

Ett av dem er skreitoktet som starter i Tromsø i midten av mars og avsluttes i Bodø tidlig i april.

– Under toktet bruker vi blant annet trål for å finne kjønns- og alderssammensetninga til fisken som er i området hvor toktet gjennomføres, forteller havforsker og toktleder Knut Korsbrekke på Havforskningsinstituttets nettside.

Beregner kvotene

De sanker også inn egg, tar kontinuerlige CTD-målinger (CTD = conductivity, temperature, and depth) og sjekker øresteinen på fanget fisk.

Informasjonen som samles inn legges inn i modellene som forskerne bruker for å beregne bestandsstørrelsen, og ut fra den anbefales det kvoter.

– I tillegg til toktene er informasjon om hvor mye som fiskes helt vesentlig for bestandsberegningene. Havforskningsinstituttet har folk som tar stikkprøver fra det kommersielle fisket for å kunne karakterisere dette ytterligere. Igjen blir lesing av ørestein viktig for å kunne beregne hvor mange fisk som ble fisket av forskjellige aldersgrupper, sier Korsbrekke.

De endelige totalkvotene bestemmes av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober.