Stor økning i kongekrabbefiske

Hittil i år er det fisket 566 tonn kongekrabbe av en totalkvote på 2050 tonn. Førstehåndsverdien av dette er 71,5 millioner kroner.

På samme tid i fjor var det fisket 78 tonn til en verdi av 8,4 millioner kroner. Det melder Fiskeridirektoratet.

Hovedårsaken til den store økningen er kvoteendringene som trådte i kraft første januar i år. Dette er i tråd med Fiskeridirektoratets forventning om fangst som er mer spredt over hele året