NRK Meny
Normal

Stor nedgang i kriminaliteten i Troms

Det ble registrert 7190 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2014 – en nedgang på 674 saker sammenlignet med året før.

politistasjonen tromsø

Politistasjonen i Tromsø.

Foto: NRK

Fredag formiddag la ledelsen i Troms politidistrikt fram tallene for 2014.

Antall forbrytelser gikk ned med 456 saker, og antall forseelser gikk ned med 218 saker.

Samtidig utgjorde forbrytelser 61,3 prosent av alle registrerte anmeldelser, mens forseelsene utgjorde 38,7 prosent, går det frem av årsstatistikken fra Troms politidistrikt.

– Vi følger en nasjonal trend som også gjelder andre politidistrikt, sa politiinspektør Einar Sparboe Lysnes

Oppklarer som før

Oppklaringsprosenten for både forbrytelser og forseelser i Troms politidistrikt var 64,3 i 2014, mot 64,7 i 2013.

For forbrytelser var oppklaringsprosenten 50,7 i 2014, mens den var 52,9 i 2013.

På landsbasis var tallet 39,0 prosent for forbrytelser i 2014. Oppklaringsprosenten for forseelser var 86,1 i Troms politidistrikt, mot 83,5 i 2013.

Landsgjennomsnittet var 79,4 prosent.

– Vi har færre vinningssaker enn landsgjennomsnittet. De har en annen oppklaringsprosent enn andre straffesaker, forklarte Sparboe Lysnes.

Lengre saksbehandling

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for forbrytelser og forseelser var 91 dager i 2014, mot 76 dager i 2013.

Ser man dette tallet i et femårsperspektiv har det ligget relativt jevnt i perioden, med 73 dager i 2010 som laveste. Isolert for forbrytelser var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden 121 dager, noe som er en økning i forhold til 2013, hvor den var 94 dager. For forseelser var saksbehandlingstiden 62 dager.

Antall anmeldte vinningsforbrytelser i politidistriktet for 2014 er 1975 saker. Dette utgjør 44,8 prosent av alle registrerte forbrytelser. Sammenlignet med landsgjennomsnittet hvor vinningsforbrytelser utgjør 55,4 prosent, utgjør denne kriminalitetstypen også i år en betydelig mindre andel i Troms.

Skal jobbe mot radikalisering

Totalt ble det registrert 896 narkotikaforbrytelser i politidistriktet i 2014.

Det ble i 2014 registrert 29 anmeldelser for voldtekt. Ingen av disse kom under kategorien overfallsvoldtekt.

To drapssaker – Vålnes-saken og dobbeltdrapssaken på Kvaløya – har vært ressurskrevende, ifølge politimester Ole Bredrup Sæverud.

– Mye arbeid gjenstår her, konkluderte politimesteren.

Troms politidistrikt vil også opprette en egen stilling som skal jobbe med radikalisering.

– Dette er noe som også andre politidistrikt skal gjøre og som vi nå iverksetter.

Video: Intervju med politimester Ole B. Sæverud om egen stilling som skal jobbe mot radikalisering:

Ole B. Svæerud, politimester.

Politimester Ole B. Sæverud. Foto og intervju: Marita Andersen, NRK.