Stor motstand mot OL-statsgaranti

- Bråket rundt Beijing-OL skader også vår sak, mener Tromsø 2018.

Illustrasjon av Tromsø 2018
Foto: Tromsø 2018

En ny meningsmåling viser at over halvparten av de spurte er negative til å gi statsgaranti til et OL i Tromsø.

På landbasis svarer 52 prosent nei og 38 prosent ja.

I Nord-Norge er halvparten positive til å gi statsgaranti.

Spørsmålet som er stilt til tusen personer i Norge, er om de spurte er for eller i mot å gi en statsgaranti på mellom 15.6 og 20 milliarder kroner.

Motstanden er størst i Oslo, der 62 prosent svarer nei, og den er minst i Nord-Norge med 45.

I den nordligste landsdelen er halvparten av de spurte positive til å gi en slik garanti.

I nord er det bare 5 prosent som ikke har en klar mening om saka.

Skader Tromsø 2018

Kommunikasjonssjef Roger Ingebrigtsen i Tromsø 2018 mener bråket rundt IOC og Beijing-OL til sommeren gjør folk flest mer kritiske til hele OL-saka.

- Vi lever i en så globalisert verden nå at ingen av oss er upåvirket av det som skjer, eksempelvis i Tibet eller Beijing.

- Og når OL knyttes til disse forholdene, får vi en ekstra utfordring, sier Ingebrigtsen.

- Vi må bli enda flinkere til å forklare folk at det å bruke noen milliarder på anlegg i Nord-Norge og omdømmebygging av Norge internasjonalt, er godt anvendte penger, sier han.

Tror motstanden vil øke

Nettverket nei til OL er glad for den sterke motstanden, og mener den har en grei forklaring.

- Når folk blir spurt om de er for eller mot OL, er de fleste positive, men når prislappen henges på, endres holdninga, sier Ulf E. Hansen i Nettverket.

Hansen tror motstanden bare vil øke i tida som kommer, etter hvert som de økonomiske realitetene kommer på bordet.

Også han innser at bråket internasjonalt og truslene om boikottaksjoner mot Beijing-OL også påvirker folks holdning til et Tromsø-OL.