Stor mangel på studentboliger i Harstad

Hele 133 studenter i Harstad står fremdeles uten bolig fra høsten av. Alle studentsamskipnadens 132 boliger er utleid. Private må trå til, for flere studenter kan få behov for sted å bo.

Studentboliger i Harstad

Studentboligene i Tordenskiolds gate i Harstad framstår som Soria Moriaslott i fjerne for mange studenter.

Foto: Nils Mehren / NRK

Ida Svanen Haugen fra Trondheim er en av mange som søker bolig for å studere i Harstad. Hun har ennå ikke klart å få et sted å bo før hun skal starte på

Isa Svanen Haugen

Ida Svanen Haugen fra Trondheim er en av mange som nå søker bolig for å studere i Harstad. Det er stor mangel på studentboliger i byen.

Foto: privat

barnevernspedagogstudiet ved UiT, Norge Arktiske Universitet, campus Harstad.

– Jeg syns det er trist. Om jeg ikke finner et sted å bo kan jeg ikke dra nordover og studere. Hun har forsøkt å få hybel gjennom Studentsamskipnaden, sett på FINN, og spurt via Facebook, uten å lykkes.

– Alternativet er å si fra meg studieplassen og søke igjen til neste år, sier hun. Hun mener det er for dårlig at det ikke finnes bedre tilbud til studentene.

– De vet jo hvor mange det er som vil studere, dermed burde vi også være sikra bolig, mener Ida Svanen Haugen.

Større press på boligmarkedet i år

Hos Studentsamskipnaden er det ingen trøst å hente. De har leid ut alle sine 132 boliger.

– De resterende studentene må ut i det private markedet, sier økonomirådgiver, Arild Ness Andreassen, ved Studentsamskipnaden i Harstad.

Arild Ness Andreassen

Arild Ness Andreassen er økonområdgiver hos Studentsamskipnaden i Harstad.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Årsaken til den økte boligmangelen, er at det er flere søkere til Harstad som studiested. Det viser tallene for årets opptak.

– Vi vil hjelpe så godt vil kan for dem som ikke har fått studentbolig. Vi har en base med private som leier ut til studenter, sier Andreassen. Men han høres ikke særlig optimistisk ut.

– Blir det krise før studiestart, må vi gå ut i media og be folk om hjelp. Her i byen har vi aldri hatt «Tromsøtilstander», der vi må gå ut å be om at folk kan tilby flatseng på et soverom, som midlertidig opphold. Vi håper ikke de vil skje i år heller, sier han.

Planlegger nye studentboliger

Studentsamskipnaden i Harstad har planer om 120 nye boliger og jobber for med forskjellige tomtealternativer.

– Vi håper at det blir klart i løpet av høsten hvor vi skal bygge. Det vil lette voldsomt på trykket når disse står ferdige, sier Andreassen. Boligmangelen er baksiden av medaljen av at Harstad blir en stadig mer populær studieby etter fusjonen med UiT, Norges Arktiske Universitet Tromsø, legger han til.