NRK Meny
Normal

Stor mangel på fagfolk kan by på problemer for et hjertesenter i Bodø

Det tar lang tid å utdanne PCI-leger. Og i Norge er det allerede mangel på slike spesialister. Det kan by på utfordringer for et eventuelt senter i Bodø.

PCI

PCI-behandling er en krevende prosedyre, og ifølge leder for Norsk Cardiologisk selskap, Øyvind Bleie, er det vanskelig å rekrutter folk til fagfeltet.

Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

– Det er betydelige kvalitetskrav til denne typer prosedyrer. Fagfeltet blir mer og mer teknisk krevende og det fører til at mange vegrer seg for å drive med dette fagfeltet, sier avdelingsleder ved PCI-senteret ved Haukeland universitetssykehus i Bergen og leder i Norsk Cardiologisk selskap, Øyvind Bleie.

Onsdag skal Helse Nord ta stilling til hvor vidt de ønsker å etablere et såkalt PCI-senter i Bodø. PCI er en behandlingsmetode for utblokking av tette blodårer til hjertet. Per i dag er det bare ni slike senter i Norge. Senteret ved UNN i Tromsø er det eneste i Nord-Norge, og i Nordland krever de nå at Bodø også får et PCI-senter.

Men dersom det bli etablert et slik senter, kan det bli utfordringer når det kommer til bemanning.

Mangel på fagfolk

PCI-senteret i Arendal startet opp som et dagstilbud, slik tanken er for et eventuelt senter i Bodø. Leder for senteret i Arendal, Slobodan Calic, sier til NRK at et eventuelt senter i Bodø vil være avhengig av hjelp fra Tromsø.

Fagmiljøet ved UNN i Tromsø har hele tiden vært imot en etablering i Bodø, og det er fortsatt uklart om de ønsker å bidra.

Og ved sentrene i Trondheim og Arendal sliter de med å rekruttere fagfolk.

– Det tar lang tar mange år å utdanne kompetente PCI-spesialister. For å bli god må du ha gjennomført et stort antall behandlinger. Fagmiljøene over hele verden er veldig tydelige på at det krever et stort antall behandlinger for å møte de riktige kvalitetskravene, sier Øyvind Bleie i Norsk Cardiologisk selskap.

150 behandlinger i året

I Norge er det anbefalt at en PCI-operatør må gjennomføre 150 behandlinger i året.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø er det i dag sju leger som årlig utfører PCI-behandling på 1400 pasienter fra hele landsdelen. De er opptatt av å beholde volumet av pasienter for å opprettholde og utvikle kompetansen seg imellom.

– Det er vanskelig å sette nedre grense for antall behandlinger, men det er flere som er betenkte når det kommer til å opprette nye senter der de ser det blir små volum, sier Bleie, som ikke ønsker å velge side i diskusjonen om et PCI-senter i Bodø.

– Men utfordringen i Nord-Norge vil bli to at de får to små senter, og at de ikke har et større modersenter som et mindre senter kan støtte seg på.

Annerledes i Sverige

I Danmark går de nå over til færre og større PCI-sentre.Tankegangen er litt annreldes i Sverige. Der har de 28 PCI-sentre, noen i små skala.

Enkelte av tilbudene i Sverige er dyre løsninger, og noen av dem bemannes ved hjelp av personell fra andre senter.