Stor-makrellen trekker nordover

Forskning kan tyde på at en del stor makrell beiter i det sørlige Barentshavet om sommeren. Det forteller Leif Nøttestad fra havforskningsinstituttet. 310 kilo med makrell ble fisket på Nordkappbanken. Dette er den desidert største fangsten forskerne har fått i Barentshavet de siste årene. Konklusjonen så langt er at den største og mest attraktive makrellen har vandret langt nord og vest i norskehavet på jakt etter mat.