Skilt med 700 meter i luftlinje – en halv milliard i prisforskjell

Forsvarsbygg og Statsbygg har valgt to vidt forskjellige metoder for å rydde sine tomter ved russegrensa på Storskog fri for eksplosiver etter krigen. Prisforskjellen er enorm. Til tross for at granat-faren er like stor på begge tomtene.

Grenseovergangen på Storskog

Området rundt grensestasjonen på Storskog kan skjule miner og bomber fra andre verdenskrig.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Ved den norsk-russiske grensa planlegges det to store statlige byggeprosjekter.

Forsvaret skal bygge ny grensestasjon for soldatene ved Storskog. På nabotomta planlegges den nye grensekontrollstasjonen for toll og politi.

Problemet er at på begge tomtene er det stor risiko for at det kan ligge gamle udetonerte bomber og eksplosiver fra krigens dager.

Rydding av granater og andre eksplosiver fra 2.verdenskrig, kan bli ekstremt dyrt for Statsbygg.
Mens forsvaret rydda sin tomt i Sør-Varanger for en million kroner, må Statsbygg ut med en halv milliard på nabotomta. 
700 meter fra hverandre i luftlinje- og risikoen for at det ligger gamle granater fra krigen er like stor på begge tomtene. Statsbygg velger å bruke robotgravemaskiner -mens forsvarsbygg ryddet tomta si med mineryddere først- og trenger ikke robotgravemaskiner:
- Prisforskjellen er enorm. Bruken av robotgravemaskiner fikk nemlig prislappen til å øke med en halv millard kroner og hele prosjektet har stoppet opp. Mens Forsvarets regning på minerydding inkludert alt grunnarbeid ble minimal:
NRK var med høsten 2012 da forsvaret ryddet sin tomt - de fant litt eksplosiver- men mest metallskot. Politiet i østFinnmark venter utålmodig på Statsbygg og den nye grensekontrollstasjon. Dem ber nå om at statsbygg følger Forsvarsbygg sin metode:
Statsbygg vil ikke kommentere saken men sier at det er sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for deres beslutning. Forsvarsbygg understreker at ikke uttaler seg om statsbygg sin konklusjon. Kun sine egne vurderinger

Like stor granatfare

NRK har fått tilgang til begge risikovurderingene for disse to prosjektene. Befaringene ble foretatt på begge tomtene samtidig og i risikovurderingen for den militære grensevaktstasjonen står det:

I grove trekk er konklusjonene fra Storskog grensestasjon, med unntak av turistbesøk, identiske da informasjonen og forholdene for øvrig er like

Konklusjonen på begge stedene er at det bør vurderes å bruke fjernstyrte borerigger eller gravemaskiner på deler eller hele gravearbeidet.

Men forsvaret valgte å rydde sin tomt med mineryddere før grunnarbeidet settes i gang.

– I tett samarbeid og dialog med våre eksperter i forsvaret ble vi enige om å først rydde tomta, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Steinar Fossan.

– Har gjort en grundig jobb

Allerede september 2012 var forsvarets egne eksplosivryddere der og klarerte tomta.

Med metalldetektorer saumfarte de det store området i løpet av ei ukes tid. NRK var med da denne jobben ble gjort.

Eksplosiver ble fjernet og forsvaret fant også en stor haug med metallskrot.

– Det var økonomiske og praktiske årsaker til at vi valgte å gjøre det på denne måten. Vi klarerte hele tomta og veien som skal opp til stasjonen med god margin, sier prosjektleder for Forsvarsbygg, Steinar Fossan.

Han forteller at graving ble gjort under strengt oppsyn av forsvarets eksplosivryddere.

– Det at vi gjorde en så grundig jobb gjør at vi nå ikke trenger å bruke fjernstyrte gravemaskiner når vi går i gang med grunnarbeidet og byggingen, sier Fossan.

Han understreker derimot at han ikke vil kommentere Statsbyggs fremgangsmåte eller konklusjon, kun fremgangsmåten de selv har valgt.

Forarbeidet, inkludert grunnboringer, klargjøring og fjerning av eksplosiver kom på mellom 500 000 og 1 million kroner.

Skyhøy pris

Ved den nye grensekontrollstasjonen som Statsbygg skal bygge skal man derimot bruke fjernstyrte gravemaskiner på hele grunnarbeidet.

Gravemaskinene er førerløse og vil bli styrt av en operatør som står langt unna gravemaskinen.

Dette er en langt dyrere metode og prislappen på hele byggeprosjektet har økt med nesten 500 millioner kroner.

Totalprisen er nå på 750 millioner kroner.

Statsbygg har unntatt hele kostnadsoverslaget offentlighet og vil ikke gi ut tallene, men dokumenter NRK har fått tilgang bekrefter prisøkningen.

Statsbygg vil ikke kommentere saken og heller ikke kommentere hvorvidt de har vurdert å bruke samme metode som Forsvarsbygg, nemlig å klarere tomta på forhånd før grunnarbeidet settes i gang.

– Lær av Forsvarsbygg

Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta, ber nå Statsbygg og Justisdepartementet om å ta lærdom av Forsvarsbygg.

Hun mener det bør settes av penger til å rydde grensekontrollstasjonens tomt.

– Ja, mitt innspill er at man nå får tatt en ny undersøkelse, at det settes av penger til å fjerne eventuelle sprenglegemer eller usikkerhet. På den måten kan man kanskje unngå å bruke flere hundre millioner kroner på konseptvalgsutredninger eller ta i bruk fordyrende metoder som det kanskje ikke er behov for, sier Hætta.

Hele prosjektet med den nye grensekontrollstasjonen har stoppet opp fordi prislappen ble så høy.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skriver finansdepartementet:

Estimert kostnad er nå nær grensa for finansdepartementets regime for ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer

Politiet i Øst-Finnmark som har ansvar for å håndheve Schengengrensa har ventet lenge på den nye Storskog grensekontrollstasjonen.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Øst-Finnmark, Ellen Katrine Hætta.

Foto: Elvi Rosita Norvang

Vil ha fortgang i arbeidet

Dagens lokaliteter er bygd for en langt mindre trafikk over grensa, enn det som er tilfelle i dag. Politiet vil ha fortgang i arbeidet.

–Jeg er ingen eksplosivekspert, men det bør vurderes å bruke samme framgangsmåte som forsvaret, sier Hætta.

Dette fordi risikovurderingene er den samme på begge tomter sier hun.

– Hvis det faktisk er så risikofylt at man må bruke robotgravemaskiner, bør uansett eksplosivene fjernes. Det er nå 70 år siden krigen og det er på tide at etterlatenskapene fjernes, sier Hætta og legger til at overalt i Sør-Varanger er det vanlig å finne eksplosiver.

– Vi har bygd overalt, men det har aldri vært nødvendig med denne typen fjernstyrte gravemaskiner. Man har alltid klarert tomta først slik Forsvaret nå har gjort. Finner man eksplosiver under graving har vi gode innarbeidede rutiner for å håndtere det, sier Hætta.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de nå vil sette i gang en konseptvalgsutredning.