Stopper kraftutbygging

Storfjord Kraft har bestemt seg for å skrinlegge flere utbyggingsprosjekter i Storfjord kommune. Storfjord kraft, som er eid av Troms Kraft og Statsskog Energi, har søkt konsesjon for en rekke kraftprosjekter i kommunen. Et enstemmig kommunestyre gikk i april i år mot alle prosjektene. Derfor har selskapet bestemt seg for å utsette planene på ubestemt tid.